Hammasproteesit

Hammasproteettisia rakenteita on monenlaisia. Yleisesti ne jaetaan kiinteisiin ja irrotettaviin proteeseihin. Kiinteitä rakenteita ovat esimerkiksi sillat ja hammasimplantit.

Varaa aika

Hammasproteesit

Hammasproteettisia rakenteita on monenlaisia. Yleisesti ne jaetaan kiinteisiin ja irrotettaviin proteeseihin. Kiinteitä rakenteita ovat esimerkiksi sillat ja hammasimplantit. Irrotettavia rakenteita ovat kaikki sellaiset ratkaisut, jotka potilas pystyy ottamaan pois suustaan.

Proteesit elegant

Irtoproteesit

Irrotettavilla proteeseilla voidaan korvata yksi tai useampi puuttuva hammas. Mikäli proteesilla korvataan kaikki hampaat, puhutaan kokoproteesista. Jos kokoproteesin pysyvyyden, eli retention kanssa on haasteita, saadaan implanttineppareista tarvittavaa lisätukea.

Osaproteesi

Osaproteesi on kokonaan akryylista valmistettu, limakalvokantoinen proteesi, jolla voidaan korvata yksi tai useampi puuttuva hammas. Osaproteesi on vaihtoehdoista edullisin ja tietyissä tilanteissa myös ainoa järkevä vaihtoehto, mutta ollessaan limakalvokantoinen se rasittaa olemassa olevien hampaiden tukikudoksia.

Rankaproteesi

Rankaproteesi on metallisesta rungosta/rangasta ja akryylista valmistettu hammaskantoinen proteesi. Hammaslääkäri arvioi olemassa olevien hampaiden kantokyvyn ja tukikudosten tilan ennen hoidon aloittamista. Proteesi tukeutuu olemassa oleviin hampaisiin tehden proteesin istuvuudesta ja pysyvyydestä osaproteesia paremman.

Kokoproteesi

Limakalvokantoinen kokoproteesi valmistetaan täysin hampaattomaan suuhun. Proteesi valmistetaan akryylimuovista. Jos proteesin pysyvyys ei ole riittävän hyvää, voidaan leukaan asentaa kaksi tai useampi implantti, joihin kokoproteesi kiinnittyy.

Implanttikiinnitteinen kokoproteesi

Implanttikiinniteinen kokoproteesi eli neppariproteesi tuo lisäretentiota kokoproteesirakenteelle. Leukaluuhun asennetaan kaksi tai neljä implanttia joiden varaan kokoproteesi voidaan kiinnittää. Jos olemassa oleva proteesi on hyväkuntoinen se pohjataan implantteihin sopivaksi.